Άρθρα » Ψυχοσωματική Ανάπτυξη & Προσωπικότητα

Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, η ανάπτυξη όμως είναι προϊόν της προσωπικής μας θέλησης.
(Change is inevitable, Growth is intentional, Glenda Cloud)

Σε ότι αφορά την ανάπτυξη μιας υγιούς και λειτουργικής ψυχικής δομής υπάρχουν πολλές σημαντικές ψυχολογικές διεργασίες τις οποίες ο ανήλικος καλείται να ολοκληρώσει. Οι διεργασίες αυτές μπορεί να εξελιχθούν λιγότερο ή περισσότερο επιτυχημένα.
Ο βαθμός ολοκλήρωσης της ψυχικής δομής του ανηλίκου αποτελεί το βάθρο της προσωπικότητας του ενήλικα.

Χαρακτηριστικά παραθέτονται μερικές από τις αναπτυξιακές λειτουργίες ή δυσκολίες που μπορεί να προβληματίσουν το νέο άνθρωπο και τους γονείς του.

Οι δυσκολίες που μας απασχολούν διογκώνονται όσο τις κρατάμε μέσα μας...
Η εμπιστευτική συζήτηση με έναν ειδικό από τον οποίο θα πάρουμε αξιόπιστες πληροφορίες και υποστήριξη είναι η καλύτερη αρχή για την αντιμετώπιση των προσωπικών μας δυσκολιών και εν τέλει της προσωπικής μας ανάπτυξης.

Επιστροφή στην λίστα με τα άρθρα