Άρθρα » Επαγγελματικός προσανατολισμός: Σηματοδότης προς την Ευημερία

 

Η απόφαση που παίρνουμε ως προς το πιο επάγγελμα επιθυμούμε να ακολουθήσουμε αν και δεν είναι πάντα αμετάκλητη ωστόσο είναι μια από τις σημαντικότερες αποφάσεις στη ζωή μας. Για μερικούς η εν λόγω απόφαση φαντάζει σαν ένα ζήτημα αρκετά ξεκάθαρο και ολοκληρώνεται σχετικά σύντομα ενώ για άλλους ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι τελείως ασαφής και μπορεί να αποτελεί ζήτημα τριβής για χρόνια. Είτε κάποιος ανήκει στην πρώτη είτε στη δεύτερη κατηγορία η διαδικασία ενός ολοκληρωμένου και εξατομικευμένου επαγγελματικού προσανατολισμού είναι εξαιρετικά σημαντική.

Στην πρώτη περίπτωση, όπως λόγου χάρη συμβαίνει όταν ένα παιδί ακολουθεί το επάγγελμα του πατέρα ή της μητέρας, ο επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να προσφέρει πολλά ως προς την αξιολόγηση της συμβατότητας μεταξύ του νέου ατόμου και της δουλειάς του γονέα αλλά και ως προς τη διευκόλυνση των διαδικασιών προσαρμογής του νέου ατόμου στην εν λόγω δουλειά.

Στη δεύτερη περίπτωση, όπως λόγου χάρη συμβαίνει όταν το άτομο δεν έχει ξεκάθαρη προτίμηση, όταν έχει πολλές προτιμήσεις ή όταν αυτό που επιθυμεί είναι εξαιρετικά δύσκολο να το πετύχει, ο επαγγελματικός προσανατολισμός προσφέρει αναντικατάστατες υπηρεσίες. Ο εξατομικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός μπορεί να βοηθήσει το άτομο να βρει μια επαγγελματική κατεύθυνση που να του ταιριάζει και στην οποία θα έχει αυξημένα ποσοστά επιτυχίας και ικανοποίησης.

Ο ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός προσφέρει πολλά περισσότερα από την απλή εισήγηση κάποιων επαγγελμάτων. Ο εξατομικευμένος επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον διακρίνουν, την προσωπικότητά του, το χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, τις ικανότητες και τις δεξιότητες που κατέχει, ώστε μέσα από αυτά να οδηγηθεί στο  επαγγελματικό γνώθι σαυτόν και, εν τέλει, στη σωστή λήψη αποφάσεων.

Τα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης αναφοράς επαγγελματικού προσανατολισμού βοηθούν σε όλα τα παραπάνω επίπεδα αυτογνωσίας εφόσον μέσω αυτών είναι δυνατόν:

Πέραν των παραπάνω, η διαδικασία επαγγελματικού προσανατολισμού πρέπει να είναι ικανή με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο να προσφέρει συγκεκριμένες επαγγελματικές προτάσεις. Οι εν λόγω προτάσεις πρέπει να αφορούν την εύρεση επαγγελματικών πλαισίων και συγκεκριμένων σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι. ή Α.Ε.Ι.) που να αντιστοιχούν στην τρέχουσα δομή της προσωπικότητας του ενδιαφερόμενου.

Σε ένα διαφορετικό επίπεδο όταν ο ενδιαφερόμενος παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες υπάρχει δυνατότητα για τη διενέργεια αξιολόγησης των γνωστικών του ικανοτήτων. Κατ' αυτόν τον τρόπο εντοπίζεται με ακρίβεια που έγκειται η μαθησιακή δυσκολία και προτείνονται αντίστοιχες διορθωτικές συστάσεις. Έτσι στη συγκεκριμένη περίπτωση με το πέρας της αξιολόγησης ο ενδιαφερόμενος θα έχει στα χέρια του μια πολυσέλιδη γραπτή αναφορά σχετικά με το μαθησιακό και διανοητικό του προφίλ.

Συνοπτικά, ο ολοκληρωμένος επαγγελματικός προσανατολισμός προσφέρει πληροφορίες στο άτομο γύρω από δύο βασικούς άξονες:

Επιστροφή στην λίστα με τα άρθρα