Άρθρα » Συμβουλευτική Γονέων (προγράμματα εκπαίδευσης γονέων)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Η συμβουλευτική γονέων μπορεί να πάρει πολλές μορφές ανάλογα με τις ανάγκες και το αίτημα του γονέα.

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο προγράμματα τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνεται καλύτεροι γονείς βελτιώνοντας την σχέση σας και την επικοινωνία σας με τα παιδιά σας. Είτε έχετε συχνή επαφή με το παιδί σας είτε όχι, είτε ζείτε στο ίδιο σπίτι είτε όχι, τα παρακάτω δύο προγράμματα μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της σχέσης σας με το παιδί σας και να ωφελήσουν και τα δύο μέρη.

Τα παρακάτω προγράμματα εφαρμόζονται στο εξωτερικό εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία συμβάλλοντας στη δημιουργία αρμονικότερων σχέσεων από τις οποίες αμφότερα μέρη απολαμβάνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση. Τα δύο βασικά προγράμματα πάνω στα οποία βασίζεται η συμβουλευτική γονέων είναι:
1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων
2. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ποιοτικής επικοινωνίας

1. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων παρέχει εφόδια στους γονείς ώστε να γίνουν πιο εποικοδομητικοί στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού τους, ουσιαστικότεροι στη σχέση τους και πιο λειτουργικοί στην επικοινωνία τους.
Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει έντονο θεωρητικό σκέλος αλλά και σημαντικό βιωματικό κομμάτι.
Εφόσον οι πιο αποτελεσματικές γονικές δεξιότητες μπορούν να γίνουν αντικείμενο μάθησης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων προτείνεται σε όλους τους γονείς.

Συνοπτική παρουσίαση του περιεχομένου των εκπαιδευτικών συναντήσεων:

2. Το θεραπευτικό πρόγραμμα ποιοτικής επικοινωνίας

(ή ο θεραπευτικός παιδότοπος!)

Το θεραπευτικό πρόγραμμα ποιοτικής επικοινωνίας είναι ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα για τα Ελληνικά δεδομένα με έντονο βιωματικό κομμάτι στο οποίο αρχικά συμμετέχει μόνο ο γονέας ενώ σε δεύτερη φάση ο γονέας μαζί με το παιδί.

Προτείνεται για γονείς νηπίων έως και για γονείς παιδιών που δεν έχουν μπει ακόμη στην εφηβεία.
Πρόκειται για ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό βιωματικό εργαλείο το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων γονέα-παιδιού.
Σε έναν ευχάριστο χώρο, με ειδικώς επιλεγμένα παιχνίδια καθώς και με θεραπευτικά και δημιουργικά υλικά ο γονέας μαθαίνει να συνυπάρχει και να επικοινωνεί βαθιά και ουσιαστικά με το παιδί του μέσω του θεραπευτικού παιχνιδιού.

Το εν λόγω πρόγραμμα συνιστά μια μοναδική εμπειρία για κάθε γονέα και προτείνεται ανεπιφύλακτα σε όλους τους γονείς οι οποίοι θέλουν να έχουν πιο ουσιαστική επικοινωνία με τα παιδιά τους. Μέσω του εν λόγω θεραπευτικού προγράμματος μπορούν να φτάσουν σε νέες συνειδητοποιήσεις για τον ψυχισμό, την προσωπικότητα και το δυναμικό του παιδιού τους ενώ παράλληλα να βελτιώσουν τις γονικές τους δεξιότητες.

Γονείς οι οποίοι δεν έχουν πολύ χρόνο να περάσουν μαζί με το παιδί τους ή οι οποίοι νιώθουν ότι θα μπορούσε η επαφή με το παιδί τους να γίνει πιο ικανοποιητική τους δίνεται η δυνατότητα μέσω του παρόντος προγράμματος να αυξήσουν σημαντικά την ποιότητα της επαφής με το παιδί τους.  

 

Η προσπάθεια των ενηλίκων να γίνουν καλύτεροι γονείς αποτελεί μια πρόκληση ανάπτυξης για τους ίδιους
και ένα ανεκτίμητο δώρο για τα παιδιά.

 

Επιστροφή στην λίστα με τα άρθρα