Ειδικεύσεις

Ποικιλομορφία και διαφοροποίηση.


Ο Δρ Ρήγος, ψυχολόγος, έχοντας ολοκληρώσει σειρά σπουδών ειδικεύεται στα παρακάτω πέντε αντικείμενα:

 

Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων

Η διαδικασία της ψυχοθεραπείας είναι μια βιωματική εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης. Η θεραπευτική διαδικασία στην οποία έχει ειδικευθεί ο Δρ Ρήγος είναι η συνθετική ψυχοθεραπεία (βραχεία ή αναλυτική).
Τα βασικά συστήματα της ανθρώπινης ύπαρξης είναι το σώμα, το συναίσθημα και η σκέψη. Προκειμένου ο άνθρωπος να μπορέσει να αφήσει πίσω τις δυσκολίες του με ουσιαστικό τρόπο, η ψυχοθεραπευτική διαδικασία πρέπει να λάβει υπόψη και να ενδυναμώσει και τα τρία εν λόγω συστήματα. Κατ' αυτό τον τρόπο η συνθετική ψυχοθεραπεία αντιμετωπίζει πετυχημένα ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος συμπτωμάτων.
Ενδεικτικά
αυτά μπορεί να αφορούν:
        Καταθλιπτική διάθεση, φοβίες, θυμός, άγχος, αμηχανία, ανασφάλεια
(συναίσθημα),
        Εμμονές, φαντασίες, υπερανάλυση, ψυχαναγκασμοί
(σκέψη)
        Πονοκέφαλοι, έλκη, δερματικά, κρίσεις πανικού, τικ, χρόνιες παθήσεις
(σώμα),
        Διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες με τη σεξουαλικότητα, χαμηλή αυτοπεποίθηση
(ψυχοκοινωνικά), κ.ά.


Αναπτυξιακή Ψυχοθεραπεία Παιδιών (παιγνιοθεραπεία)

Η παιδική θεραπεία είναι μια βιωματική εμπειρία που αφορά την προώθηση της ψυχικής ωρίμανσης για νήπια και παιδιά. Είτε το παιδί αντιμετωπίζει ένα χρόνιο θέμα (π.χ. εσωστρέφεια, επιθετικότητα) είτε ένα παροδικό (π.χ. διαζύγιο, πένθος), είναι εξαιρετικά σημαντικό να υποστηριχθεί κατά την ανάπτυξη του διότι τα παιδικά χρόνια διαμορφώνουν το βάθρο της προσωπικότητας του ενήλικα.
Στην παιδική θεραπεία το παιδί συνυπάρχει με το θεραπευτή και ανακαλύπτει τον εαυτό του και τις κρυμμένες δυνάμεις του τακτοποιώντας εκ των έσω και με τρόπο φυσικό τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζει. Αυτό συμβαίνει σ' ένα χώρο ειδικά διαμορφωμένο και εξοπλισμένο με θεραπευτικά και δημιουργικά παιχνίδια. Κατά τη διάρκεια της παιδικής θεραπείας το παιδί εισπράττει σεβασμό και παράλληλα μαθαίνει να λειτουργεί με όρια. Το παιδί συχνά βιώνει την παιδική θεραπεία σαν έναν παιδότοπο προσωπικής ανάπτυξης.
Εδώ σχετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζονται αφορούν:
      Επιθετικότητα, υπερευαισθησία, συστολή, άγχος, κ.ά. (συναίσθημα),
        Αλωπεκίαση, ενούρηση, εγκόπριση, τικ, κ.ά.
(σώμα),
        Σχολική φοβία, διαζύγιο, πένθος, κ.ά.
(κοινωνικά, σκέψεις).

 

Ψυχοθεραπεία Εφήβων

Η ψυχοθεραπεία εφήβων συχνά προσομοιάζει αυτή των ενηλίκων ωστόσο επειδή η ωριμότητα του εφήβου παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις ανάλογα την ηλικία και την προσωπικότητα του, η διαδικασία εξατομικεύεται ανάλογα την περίπτωση. Η ψυχολογική θεραπεία στα εφηβικά χρόνια μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά. Ακριβώς επειδή κατά τα εφηβικά χρόνια η ένταξη με τους συνομηλίκους είναι ιδιαίτερα σημαντική η ομάδα εφήβων αποτελεί μια εξαιρετική εμπειρία προσωπικής ανάπτυξης για κάθε εφήβο.
Όπως και στους ενήλικες, επιμέρους θέματα μπορεί να αφορούν:
Καταθλιπτική διάθεση, φοβίες, υπέρμετρος θυμός, άγχος, αμηχανία, ανασφάλεια (συναίσθημα),
        Εμμονές, φαντασίες, υπερανάλυση, ψυχαναγκασμοί, φόβος αποτυχίας
(σκέψη)
        Πονοκέφαλοι, έλκη, δερματικά, κρίσεις πανικού, τικ, χρόνιες παθήσεις
(σώμα),
        Διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολίες με την σεξουαλικότητα, χαμηλή αυτοπεποίθηση
(ψυχοκοινωνικά), κ.ά.

 

Αντιμετώπιση Μαθησιακών δυσκολιών

Οι ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, με κυρίαρχη τη δυσλεξία, παρουσιάζουν μια ευρεία συμπτωματολογία, με σημαντικές διαφοροποιήσεις από άτομο σε άτομο.
Οι μαθησιακές δυσκολίες απαιτούν εξατομικευμένη αντιμετώπιση
.
Μόνο κατόπιν ενδελεχούς ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης βγαίνουν συμπεράσματα αναφορικά με το είδος, τη σοβαρότητα και την αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών.
Μέσω μιας σειράς ειδικών διαδικασιών (ερωτηματολόγια, τεστς, κ.ά.) συλλέγονται πληροφορίες σχετικά με τη μαθησιακή, διανοητική, ψυχολογική και νευρολογική ανάπτυξη του ατόμου οι οποίες στη συνέχεια αναλύονται και παρουσιάζονται με τη μορφή πολυσέλιδης γραπτής αναφοράς.
Η αναφορά συνοδεύεται
από πλήθος συστάσεων και από προτάσεις εξατομικευμένων παρεμβάσεων.

 

Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός βοηθά τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει:
    Την επαγγελματική του προσωπικότητά,
    τα ενδιαφέροντά,
    τις ικανότητες &
    τις δεξιότητες
που κατέχει.
Επίσης διερευνά:
    Την αυτοεκτίμησή,
    το βαθμό προσωπικής κινητοποίησης &
    τα εργασιακά κίνητρα

ώστε να οδηγήσει το άτομο
στο επαγγελματικό γνώθι σ' αυτόν και εν τέλει, στην επαγγελματική αποκατάσταση που θα το ικανοποιεί.

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός απευθύνεται σε:
Παιδιά: Για τη διερεύνηση των μαθησιακών τους κλίσεων και ταλέντων.
Εφήβους: Για επιλογή επαγγέλματος, επιστημονικών πεδίων και τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
Ενήλικες: Για επιλογή επαγγέλματος, για καθοδήγηση στην αγορά εργασίας και για επαγγελματική ανέλιξη.


.