Το Ψ είναι το σήμα της ψυχολογίας όπως χρησιμοποιείται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα.
Για περισσότερες πληροφορίες σε ότι αφορά την εύρεση ψυχολογικών υπηρεσιών μπορείτε να διαβάσετε το παρακάτω άρθρο:
Αναζητώντας Ψυχολόγο & Κώδικας δεοντολογίας