Άρθρα » Το Επάγγελμα του Ψυχολόγου: Κώδικας Δεοντολογίας

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) στο οποίο να εγγράφονται υποχρεωτικώς όλοι οι ψυχολόγοι. Ως εκ τούτου όταν επισκέπτεστε ψυχολόγο μπορεί ν' αποβεί χρήσιμο να μαθαίνετε για τα επαγγελματικά του εχέγγυα.

Κώδικας Δεοντολογίας της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρίας

Το 2009 η Βρετανική Ψυχολογική Εταιρία (www.bps.org.uk) ανανέωσε τον κώδικα δεοντολογίας της απο τον οποίο αποσπάσματα μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω. Στο τέλος της σελίδας θα βρείτε σχετικό σύνδεσμο με ολόκληρο το αγγλικό κείμενο.

Ο Ψυχολόγος θα είναι αξιόπιστος, αντικειμενικός και θα σέβεται άτομα και καταστάσεις καθώς θα εργάζεται θέτοντας τα υψηλότερα ηθικά κριτήρια, πιο συγκεκριμένα:

Ικανότητα:

 • Θα ενημερώνει το κοινό ξεκάθαρα για τον τομέα της ειδικότητάς του και για τους τομείς εκείνους στους οποίους δεν έχει ειδικευτεί θα παραπέμπει σε άλλους ειδικούς όπως κλινικούς ψυχολόγους, ψυχολόγους της υγείας, λογοθεραπευτές κ.α.
 • Θα αναγνωρίζει τα όρια των δυνατοτήτων του καθώς και τις συνθήκες που μπορεί να περιορίζουν την αποτελεσματικότητα της δράσης του.
 • Θα ενημερώνει το κοινό για το ίδιο το επάγγελμα του ψυχολόγου και για τις διάφορες ειδικότητες εντός του επαγγέλματος οι οποίες πιθανώς θα εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του πελάτη.
 • Θα ενημερώνεται συνεχώς για τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του.

Συγκατάθεση συμμετέχοντος ή κηδεμόνα:

 • Θα έχει πάντα την συγκατάθεση των ατόμων στα οποία παρέχει τις υπηρεσίες του ή αν πρόκειται για ανηλίκους, θα πρέπει να έχει την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.
 • Θα πρέπει να ενημερώνει τους πελάτες του για το δικαίωμά τους να αποσυρθούν οποιαδήποτε στιγμή θέλουν από οποιαδήποτε διαδικασία.
 • Θα υπερασπίζει τα δικαιώματα αυτών οι οποίοι μπορεί να έχουν μειωμένη ικανότητα για συγκατάθεση όπως οι ανήλικοι, τα άτομα με μαθησιακές ή νοητικές δυσκολίες καθώς και τα άτομα της τρίτης ηλικίας.

Εχεμύθεια:

 • Θα μεταφέρουν πληροφορίες σε άλλους ειδικούς (αποκλειστικά για το συμφέρον του εκάστοτε πελάτη) μόνο κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη.
 • Θα λαμβάνουν όλα τα μέτρα ώστε οι όποιες γραπτές πληροφορίες σχετικά με κάποιον πελάτη θα παραμένουν στην διάθεση του ψυχολόγου μόνο για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι πιθανό να μείνει ανοιχτή η υπόθεση του εκάστοτε πελάτη.
 • Θα είναι προσωπικά υπεύθυνος για την φύλαξη των στοιχείων των πελατών του.
 • Θα δημοσιεύουν πληροφορίες μόνο κατά τρόπο όπου σε καμία περίπτωση ο αναγνώστης δεν θα μπορεί να οδηγηθεί στην αναγνώριση ατόμων ή οργανισμών.
 • Αν χρησιμοποιούνται μέσα έγγραφης δεδομένων πέραν των γραπτών ή ηλεκτρονικών σημειώσεων, αυτό θα πρέπει να γίνεται κατόπιν της συγκατάθεσης του συμμετέχοντος.

Προσωπική συμπεριφορά:

 • Θα απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία μπορεί να αποβεί εις βάρος του πελάτη.
 • Δεν θα δέχεται άλλη αμοιβή πέραν της συμφωνηθείσας.
 • Δεν θα εκμεταλλευτεί με οποιονδήποτε τρόπο την εμπιστοσύνη που μπορεί να χαίρει από τους πελάτες του πέραν της επαγγελματικής σχέσης τους.
 • Θα είναι αξιόπιστος στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των πελατών, το φύλο τους, την ηλικία τους, την εθνικότητά τους, τις πολιτικές τους πεποιθήσεις και την κοινωνική τους θέση.
 • Θα αξιολογεί τα επιστημονικά δεδομένα και την αξιοπιστία των επιστημονικών ευρημάτων ιδιαίτερα όταν προβαίνει σε δημόσιο διάλογο.
 • Θα ενημερώνει τα υπεύθυνα όργανα για τυχόν προβλήματα δεοντολογίας που αφορούν συναδέλφους του πάντα με καλή θέληση, σεβόμενος την προσωπικότητά τους, την επαγγελματική τους ταυτότητα και τους κανόνες εχεμύθειας.

BPS Code of Conduct (PDF)

Επιστροφή στην λίστα με τα άρθρα